ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

Marfan Sendromlu Bir Hastada Dural Ektazi, Araknoid Kist ve Spinal Kord Atrofisi ile İlişkili Posterior Kord Sendromu
Posterior Cord Syndrome Associated with Dural Ectasia, Arachnoid Cyst and Spinal Cord Atrophy in a Patient with Marfan Syndrome
Received Date : 19 Nov 2009
Accepted Date : 18 Apr 2010
Makale Dili: EN - Medline No: 93056
ÖZET
Marfan sendromu kardiyak, iskelet ve oküler sistemde çeşitli anormalliklerle ilişkili otozomal dominant kalıtsal bir konnektif doku hastalığıdır.Dural ektazi, spinal kanalın ve nöral foramenin genişlemesi, nadiren görülen bir durum olmasına rağmen Marfan sendromlu hastalarda sıkça görülür.Lumbosakral dural ektazi, araknoid kist ve spinal kord atrofisinin neden olduğu posterıor kord sendromu nadirdir ve biz bu nadir birlikteliği 67 yaşındaki Marfan sendromlu bir erkek hastada tartıştık.Bu olgu sunumunda, posterıor kord sendromu semptomları olan Marfan sendromlu hastalarda dural ektazi,araknoid kist ve spinal kord atrofisinden etyolojide şüphelenmek gerektiğinin vurgulanması amaçlanmıştır.
ABSTRACT
Marfan's syndrome is an otosomal dominant inheritable connective tissue disorder that is associated with multiple abnormalities of the cardiac, skeletal and ocular systems.Although dural ectasia ,widening of the spinal canal and neural foramina is a rarely seen condition it is commonly seen in Marfan patient. Posterior cord syndrome caused by lumbosacral dural ectasia , arachnoid cyst and spinal cord atrophy is rare and we discuss this rare assosication in a 67-year-old man patient with Marfan's syndrome ,in this case report ıt was aimed to emphasize that in Marfan patients with symptoms of Posterior cord syndrome dural ectasia, arachnoid cyst and spinal cord atrophy should be suspected as an etiology.