ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

Median Sinirin Palmar Kutanöz Dalının İzole Travmatik Lezyonu Bulunan Bir Olgu Sunumu
A Case with Isolated Injury of the Palmar Cutaneous Branch of the Median Nerve
Received Date : 27 Jun 2013
Accepted Date : 24 Sep 2013
Makale Dili: EN
ÖZET
Bu makalede median sinirin palmar kutanöz dalının travmatik izole yaralanması olan bir olguyu sunmayı ve literatürü gözden geçirmeyi amaçladık. Önkolundan bıçak ucu batması sonucu yaralanan ve elinde küçük bir alanda hissizlik şikayetiyle başvuran 45 yaşındaki kadın hastada elektrofizyolojik incelemeler yapıldı ve median sinirin palmar kutanöz dalının izole total lezyonu tanısı konuldu.
ABSTRACT
We aimed to present a case with isolated traumatic injury of the palmar cutaneous branch of median nerve and review the literature in this article. A 45 year old woman who was injured with a knifepoint on her forearm and applied with the complaint of numbness of a small area in her hand was evaluated electrophysiologicaly and diagnosed with isolated total lesion of the palmar cutaneous branch of the median nerve.