ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


OLGU SUNUMLARI

Mediyal Epikondilitte Steroid Enjeksiyonu ile İlişkili Atrofi ve Hipopigmentasyon: Sıra Dışı Bir Olgu
Atrophy and Hypopigmentation Related to Steroid Injection in Medial Epicondylitis: An Extraordinary Case Report
Received Date : 24 Jun 2020
Accepted Date : 19 Oct 2020
Available Online : 18 Jan 2021
Doi: 10.31609/jpmrs.2020-77452 - Makale Dili: TR
J PMR Sci. 2021;24(1):84-7
ÖZET
Kas-iskelet sistemi hastalıklarına bağlı ağrıyı azaltmak ve inflamasyonu baskılamak amacıyla uygulanan lokal steroid enjeksiyonları, konservatif tedavinin önemli bir bileşenidir, ancak ağrıda alevlenme, yumuşak dokuda ekimoz/kalsifikasyon/atrofi, cilt pigmentasyonunda azalma/artma gibi yan etkilere neden olabilir. Burada mediyal epikondilit tedavisi için steroid enjeksiyonları uygulanan, sonrasında doku atrofisi ve cilt hipopigmentasyonu gelişen 53 yaşındaki bir kadın hastayı sunmayı amaçladık. Yaklaşık 3 yıldır devam eden sağ dirsek iç kısmındaki ağrı yakınması için 6, 12 ve 24. aylarda steroid enjeksiyonları uygulanmış. En son yapılan enjeksiyondan sonra mediyal epikondil çevresinde atrofi ve hipopigmentasyon gelişmiş. Lokal steroid enjeksiyonlarını planlarken, olası yan etkiler göz önünde bulundurulmalı ve preparatın etki süresi, çözünürlüğü, uygulama tekniği ve gerekirse tekrarlanması optimal şekilde düzenlenmelidir.
ABSTRACT
Local steroid injections administered to reduce pain and suppress inflammation due to musculoskeletal diseases are an important component of conservative treatment but may cause side effects such as exacerbation of pain, soft tissue ecchymosis/calcification/atrophy, decrease/increase in skin pigmentation. Here, we aimed to present a 53-year-old woman who developed steroid atrophy and skin hypopigmentation, followed by steroid injections for the treatment of medial epicondylitis. Steroid injections were applied at the 6th, 12th, and 24th months for the complaint of pain at the right elbow, which has been going on for about 3 years. After the last injection, atrophy and hypopigmentation occurred around the medial epicondyle. When planning local steroid injections, possible side effects should be considered and the duration of the preparation, solubility, application technique, and, if necessary, its repetition should be optimally regulated.