ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


BEL AĞRISI

MEME KANSERİ TANILI HASTALARIN REHABİLİTASYONU: II. BÖLÜM: LENFÖDEM
REHABILITATION OF PATIENTS WITH THE DIAGNOSIS OF BREAST CANCER: PART II: LYMPHEDEMA
Makale Dili: TR - Medline No: 33265
ÖZET
Lenfödem, meme kanseri tedavisi almış hastaların yaklaşık % 15 ila %20'sinde gelişmektedir. Lenfödem rekürrensden sonra meme kanser tedavisinin en korkutucu sekelidir. Bu derlememizde, meme cerrahisi sonrası lenfödemin patofizyolojisini, etiyolojisini ve ölçüm tekniklerini özetleyeceğiz.
ABSTRACT
Lymphedema develops in approximately is 15% to 20 % of patients after breast cancer treatment. Aside from recurrence, lymphedema is the most dreaded sequela of breast cancer treatment. In this review, we summarized pathophysiology, etiology and measurement techniques of postbreastsurgery lymphedema.