ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

MYASTENİA GRAVİS'DE HETEROTOPİK OSSİFİKASYON: VAKA SUNUMU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
HETEROTOPIC OSSIFICATION IN THE MYASTHENIA GRAVIS: A CASE REPORT AND REVIEW OF THE LITERATURE
Makale Dili: TR - Medline No: 33261
ÖZET
Heterotopik ossifikasyon, eklem çevresinde yeni kemik oluşumudur. Klinik önemi, potansiyel eklem hareket aralığı kaybı olmasıdır. Genellikle kafa travması, medulla spinalis yaralanması, yanık veya direkt kas dokusu travması olan hastalarda görülür. Bu çalışmada kalça eklemlerinin hareket aralığında kısıtlılık gelişen Myastenia Gravis'li 39 yaşında bir hasta sunuldu. Radyografi ve bilgisayarlı tomografide bilateral kalça eklemi etrafında yeni kemik olduğu gösterildi. Literatürde Myastenia Gravis'de heterotopik ossifikasyon saptanan ilk vakadır. Muhtemelen kas paralizisinden dolayı uzun süreli total immobilizasyon hastada heterotopik ossifikasyon gelişmesinin nedeni olabilir.
ABSTRACT
Heterotopic ossification is the formation of new bone around a joint. Its greatest clinical importance is the potential for loss of joint range. Usually, it occurs in patients with head injury, spinal cord injury, burns, or direct trauma to muscle tissue. In this study; we reported a case of a 39-year-old patient with Myasthenia Gravis who developed limiting range of motion of hips. Radiography and computerized tomography confirmed the presence of new bone around bilateral hips. This is the first case that had heterotopic ossification with Myasthenia Gravis in the literature. This clinic presentation may be from prolonged complete immobilisation by muscle paralysis possibly induced heterotopic ossification.