ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

Nonsekretuar Multipl Myeloma ve Omurga Ağrısı: Olgu Sunumu
Nonsecretory Multiple Myeloma and Spinal Pain: A Case Report
Received Date : 07 Dec 2012
Accepted Date : 02 Feb 2013
Makale Dili: TR
ÖZET
Multiple myelom (MM) plazma hücrelerinden kaynaklanan; anormal immunoglobulin (Ig) üretimi ve kemik iliği infiltrasyonu ile karakterize malign bir tümördür. Nadiren plazma hücreleri Ig sekrete etmez; bu durum non-sekretuar MM olarak adlandırılır. MM'nin en yaygın kliniği ağrıdır. Bu yazıda 36 yaşında sırt ve bel ağrısı ile başvuran ve non-sekretuvar MM tanısı konulan bir olgu bildiriyoruz.
ABSTRACT
Multiple myeloma (MM) is a malignant tumor which originates from plasma cells; is characterized with producing abnormal amount of immunoglobulin (Ig) and infiltrating bone marrow. Rarely plasma cells don't secretate Ig and this entity is called non-secretory MM. The main presentation type of patients with MM is pain. In this paper, we are reporting a case of non-secretory MM in a 36-year-old-male presenting with low back pain and dorsalgia.