ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

NÖROJENİK TORASİK OUTLET SENDROMU
NEUROGENIC THORACIC OUTLET SYNDROME
Makale Dili: TR - Medline No: 32799
ÖZET
Torasik outlet sendromu (TOS), boyun bazisi ve aksilla arasındaki bir noktada kan damarları ve/veya sinirlerin sıkışmasından kaynaklanan bir dizi semptom kompleksini tanımlayan kollektif bir terimdir. Akroparestezili hastaların değerlendirilmesinde çok sık akla gelir. Oysa TOS'un bir subgrubu olan ‘gerçek nörojenik TOS' çok nadirdir. Biz yılda yaklaşık 500 ENMG yapılan laboratuvarımızda 5 yıllık süreçte yalnızca tek bir gerçek nörojenik TOS olgusuna rastladık. Bu yazıda TOS öntanısı ile gelen olgulardaki deneyimlerimizi aktardık ve literatürü gözden geçirdik.
ABSTRACT
Thoracic outlet syndrome (TOS) is a collective term describing a number of symptom complexes attributed to compression of blood vessels and/or nerves at any point between the base of the neck and the axilla. It is frequently considered in the evaluation of patients with acroparesthesias, but one subgroup of TOS, ‘true neurogenic TOS' is a very rare entity. We have seen only one case of true neurogenic thoracic outlet syndrome in the last 5 years, while performing about 500 ENMG examinations per year. In this article we presented our experiences in patients admitted with suspected TOS, and reviewed the literature.