ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

OLGU SUNUMU: BİLATERAL AKSİLLER SİNİR TUTULUMU İLE SEYREDEN NÖRALJİK AMİYOTROFİ
CASE REPORT: NEURALGIC AMYOTROPHY WITH BILATERAL AXILLARY NERVE INVOLVEMENT
Makale Dili: TR - Medline No: 66225
ÖZET
Nöraljik amyotrofi omuz kuşağı ve üst ekstremiteyi tutan nadir bir nöromüsküler anomalidir. Ani ve şiddetli ağrıyı takiben duyusal defisit, kas güçsüzlüğü ve atrofi, seyrinde önemli noktalardır. Tanı, hikaye ve fizik muayene ile konur ve elektromiyografi ile desteklenir. Bu makalede, bilateral aksiller sinir tutulumu ile seyreden nöraljik amiyotrofili olgunun klinik ve elektrofizyolojik incelemeleri sunulmuştur.
ABSTRACT
Neuralgic amyotrophy is an infrequent neuromuscular anomaly involving the shoulder girdle and upper extremity. Its course is highlighted by the sudden onset of severe pain followed by sensory deficits, muscle weakness, and atrophy. The diagnosis is based on the history and physical findings and is corroborated with electromyography. In this article, we reported a case of neuralgic amyotrophy with bilateral axillary nerve involvement and it's clinical and electrophysiological findings.