ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


OLGU SUNUMLARI

Omurilik Yaralanmasına Bağlı Ortostatik Hipotansiyonlu Bir Hastada Midodrin Tedavisi
Midodrine Treatment in a Patient with Orthostatic Hypotension Associated with Spinal Cord Injury
Received Date : 24 Jan 2017
Accepted Date : 17 Apr 2017
Doi: 10.31609/jpmrs.2017-54924 - Makale Dili: EN
J PMR Sci 2018;21(3):143-6
ÖZET
Ortostatik hipotansiyon (OH), omurilik yaralanmalı (OY) hastalarda, rehabilitasyon sürecini olumsuz yönde etkileyebilecek önemli bir sorundur. OH’nun non-farmakolojik yaklaşımlara yanıtsız olduğu bazı klinik durumlarda, tedaviye güçlü bir vazokonstrüktif ajan olan Midodrinin eklenmesi OH tedavisinde faydalı olabilmektedir. Altmışiki yaşında C4 AIS C kronik spinal kord yaralanması olan erkek hastanın, OY’na bağlı gelişmiş olan OH’unun rehabilitasyonu olumsuz yönde etkilediği ve rehabilitasyon programında ilerleme kaydedilemediği görüldü. OH’nu ortadan kaldırmak amacıyla hastaya Midodrin tedavisi başlandı. Midodrin tedavisiyle OH tamamen kayboldu ve hasta oturabilir pozisyonu sağlayabildi. Midodrine bağlı otonomik disrefleksi (OD) sıklığı arttığından dolayı, midodrinin dozu, OD’nin en az görüldüğü seviyeye düşürülerek tedaviye devam edildi. Hasta tekerlekli sandalye seviyesine getirildi ve taburcu edildi. Omurilik yaralanmasına bağlı gelişen OH’nun tedavisinde midodrinin etkili olduğu gözlenmiştir. Bunun yanında, midodrin tedavisinin, OD’nin gelişmesi ya da sıklığının artmasına neden olabileceği akılda tutulmalıdır.
ABSTRACT
Orthostatic hypotension (OH) is an important clinical issue that may adversely affect the rehabilitation process in patients with spinal cord injury (SCI). In some clinical situations where OH is nonresponsive to non-pharmacological approaches, it may be beneficial to use midodrine for the treatment of OH, which is a potent vasoconstrictive agent. A 62-year-old male patients with C4 AIS C chronic spinal cord injury, he have OH associated with spinal cord injury admitted to hospital for the long term rehabilitative care. Rehabilitation program couldn’t be maintained as a result of OH. Midodrine therapy was started to remove the OH. OH was completely improved with midodrine therapy and the patient was finally able to sit. During the treatment, rate of Autonomic Dysreflexia (AD) was increased, hence, the midodrin dosage was lowered to the level at which the AD was at least seen, and the treatment continued. The patient then was discharged from the hospital at a wheelchair-dependent level. The midodrine was observed to be effective for the treatment of OH in patients with SCI. AD, however, should be kept in mind that its frequency may increases as a side effect of midodrine therapy.