ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


BEL AĞRISI

Omurilik Yaralanmasında Otonomik Disrefleksi
Autonomic Dysreflexia in Spinal Cord Injury
Received Date : 08 Jun 2011
Accepted Date : 02 Sep 2011
Makale Dili: TR - Medline No: 106047
ÖZET
Otonomik disrefleksi (OD), yaralanma seviyesi T6 ve üzerinde olan omurilik yaralılarda, genellikle bir duyusal uyaran ile tetiklenen kontrol edilemeyen sempatik aktivite sonucu ortaya çıkan klinik bir tablodur. Zonklayıcı baş ağrısı, aşırı terleme, flushing gibi klinik semptomlarla birlikte yaşamı tehdit eden değerlere yükselebilen hipertansiyon atakları ile karakterizedir. Semptomların tanınması, tetikleyici faktörlerin hızla ortadan kaldırılması ve gerektiğinde ilaç uygulamaları ile tedavi edilebilirken, tanıda gecikilirse inme, epileptik nöbet ve hatta ölüm ile sonuçlanabilir. Bu derlemede OD'nin klinik bulguları, etyolojisi, patofizyolojisi, akut yönetimi ve proflaksisi tartışılmıştır. (FTR Bil Der 2011;14: 57-62)
ABSTRACT
Autonomic dysreflexia (AD) is a medical emergency that occurs as a result of uncontrolled sympathetic activity which is usually triggered by a sensory input in spinal cord-injured individuals with lesions at T6 and above. It is characterised by severe paroxysmal hypertension with clinical symptoms like pounding headache, profuse sweating, flushing. It can be successfully managed with early recognition of the symptoms, reversal of triggering factors along with prompt administration of pharmacological treatment. However delayed diagnosis may result in stroke, seizures or even death. In this review clinical symptoms, aetiology, pathophysiology, acute management and prophylaxis of AD are discussed. (J PMR Sci 2011;14: 57-62)