ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


OLGU SUNUMLARI

Ön Diz Ağrısı Nedeni Olarak Kuadriseps Yağ Yastığı Sıkışması
Quadriceps Fat Pad Compressıon As the Cause of Anterior Knee Pain
Received Date : 05 Jul 2018
Accepted Date : 23 Jan 2019
Available Online : 27 Feb 2019
Doi: 10.31609/jpmrs.2018-61955 - Makale Dili: TR
J PMR Sci. 2019;22(3):139-44
ÖZET
Kuadriseps yağ yastığı sıkışması bir ön diz ağrısı nedenidir. Diz eklemi içinde yer alan üç yağ yastığından biri olan kuadriseps yağ yastığının ödemi ile karakterizedir. Literatürde Hoffa hastalığı ile ilgili çok sayıda makale olmasına rağmen, kuadriseps yağ yastığı sıkışması ile ilgili çalışma sayısı kısıtlıdır. Bu çalışmada, diz yağ yastığı sıkışma sendromları ön diz ağrısı ile gelip, kuadriseps yağ yastığı sıkışma sendromu tanısı alan 56 yaşındaki bir olgunun sunulması amaçlanmıştır.
ABSTRACT
Quadriceps fat pad impingement is a cause of anterior knee pain. It is characterized by the edema of the quadriceps fat pad which is one of the three fat pads in the knee joint. Although there are many articles about Hoffa disease in the literature, the number of studies related to quadriceps fat pad jam is limited. In this case report, knee fat pad impingement will be discussed with a 56-year-old patient who was diagnosed with quadriceps fat pad impingement syndrome by anterior knee pain.