ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


OLGU SUNUMLARI

Ön Diz Ağrısının Önemli Bir Nedeni: Hoffa Hastalığı
An Important Cause of Anterior Knee Pain: Hoffa Disease
Received Date : 21 Oct 2020
Accepted Date : 23 Nov 2020
Available Online : 18 Jan 2021
Doi: 10.31609/jpmrs.2020-79565 - Makale Dili: TR
J PMR Sci. 2021;24(1):91-4
ÖZET
Hoffa hastalığı, ön diz ağrısının önemli nedenlerinden biridir. Ön diz ağrısı; patella, eklem kapsülü, sinovyal plika, patellar tendon apofizi, iliotibial bant, femoral kondil ve yağ yastıkçığı kaynaklı olarak görülebilir. Ön diz ağrısı, %70-90 oranında kronikleşebilmektedir. Diz çevresinde birçok yağ yastıkçığı bulunmaktadır. Dizin ön bölümünde; anterior suprapatellar (kuadriseps), infrapatellar (Hoffa) ve posterior suprapatellar (prefemoral) olarak 3 adet yağ yastıkçığı bulunmaktadır. Hoffa hastalığı, diz eklemi içinde bulunan 3 yastıkçıktan 1’i olan infrapatellar yağ yastıkçığının inflamasyonu ile karakterize klinik bir durumdur. Yumuşak dokuların incelenmesi için ileri görüntüleme tetkikleri önerilmektedir. Hoffa hastalığı tanısı, klinik ve manyetik rezonans görüntüleme yöntemi ile konulmaktadır. Ön diz ağrısına neden olan diğer klinik durumlarla karışabildiğinden sıklıkla gözden kaçmaktadır. Bu yazıda, Hoffa hastalığı tanısı konulan ve duloksetin ile başarılı bir şekilde tedavi edilen 63 yaşındaki kadın hasta sunulmaktadır.
ABSTRACT
Hoffa disease is one of the important causes of anterior knee pain. Anterior knee pain can be originated from patella, joint capsule, synovial plica, patella tendon apophysis, iliotibial band, femoral condyle and fat pad. Anterior knee pain can become chronic at a rate of 70-90%. There are 3 fat pads in the anterior part of the knee: anterior suprapatellar (quadriceps), infrapatellar (Hoffa) and posterior suprapatellar (prefemoral). Hoffa disease is a clinical condition characterized by inflammation of the infrapatellar fat pad, one of the 3 fat pads in the knee joint. Advanced imaging methods are recommended for examining soft tissues. The diagnosis of Hoffa disease is made by clinical examination and magnetic resonance imaging. It is often overlooked because it can be confused with other clinical conditions that cause anterior knee pain. In this article, a 63- year-old female patient who was diagnosed with Hoffa disease and successfully treated with duloxetine is presented.