ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


BEL AĞRISI

ORTEZLER, MALZEMELERİ VE ÖZELLİKLERİ SERVİKAL SPİNAL ORTEZLER
ORTHOSES, MATERIALS AND SPECIAL FEATURES CERVICAL SPINAL ORTHOSES
Makale Dili: TR - Medline No: 32801
ÖZET
Ortezlerin tarihçesi ve kullanımları uzun ve mükemmeldir. Hiç şüphesiz ki ilk uygulanım kırıkların splintleme alanında olmuştur. Bütün ortezlerde güç sistemleri, vücut segmentleri hareketi üzerinedir. Ortotik aletlerin materyalleri geniş türde olup, elde mevcut olan ürünlerdir. Ortezlerin klasifikasyonu, sakroiliak (SIO), lumbosakral (LSO), thorakolumbosakral (TLSO), servikal (CO) ve servikothorasik (CTO) ortezlerdir. Bu derleme, bu alandaki bilgileri tekrar gözden geçirmeyi amaçlamaktadır
ABSTRACT
The history of orthoses and their use is long and excellente. No doubt, the first application had occurred in the field of fracture splinting. All orthoses are force systems that act on the body segments. There is a wide variety of materials for orthotic appliances and these are available. The orthoses are classified as sacroiliac (SIO), lumbosacral (LSO), thoracolumbosacral (TLSO), cervical (CO) and cervicothorasic (CTO) orthoses. This article is aimed to review the data on this subjet.