ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


OLGU SUNUMLARI

Osteoblastik Kemik Metastazlarını Taklit Eden Benign Hastalık: Osteopoikilozis
Benign Disease Mimicking Osteoblasic Bone Metastasis: Osteopoikilosis: Case Report
Received Date : 21 Jan 2013
Accepted Date : 30 Aug 2013
Makale Dili: TR
J PMR Sci 2017;20(1):44-7
ÖZET
Osteopoikilozis (OPK) nadir görülen, otozomal dominant geçişli jukstaartiküler olarak yerleşmiş yuvarlak veya oval simetrik sklerotik kemik alanlarının görüldüğü bir kemik displazisidir. OPK sıklıkla asemptomatik olmakla birlikte, bazen hafif eklem ağrıları ve eklemlerde efüzyon görülebilmektedir. OPK tanısı, genellikle rastlantısal olarak iskelet sistemi grafilerinde sklerotik alanların görülmesiyle konulmaktadır. Kemik metastazları gibi çeşitli kemik patolojilerini taklit edebilmektedir. Bu çalışmada, sol omuz ağrısı şikâyeti ile başvuran 42 yaşındaki osteopoikilozis olgusu sunulmuştur.
ABSTRACT
Osteopokilosis (OPK) is a rare, autosomal dominant bone dysplasia characterized by circular or ovoid, symmetric, juxtaarticular sclerotic bone areas. OPK is usually asymptomatic, but sometimes there may be slight articular pain and joint effusions. OPK is generally diagnosed incidentally by finding sclerotic areas on musculoskeletal radiographs. OPK may mimic different bone pathologies like bone metastasis In this case report, we present a 42 year old man with left shoulder pain due to OPK.