ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


BEL AĞRISI

OVERAKTİF MESANE
OVERACTIVE BLADDER
Makale Dili: TR - Medline No: 32731
ÖZET
Overaktif mesane frequency, urgency ve urgency inkontinans gibi bulgularla kendini gösteren bir hastalıktır. Her yaş grubunu etkileyebilen ve hastanın yaşam kalitesini bozan bir sorundur. Genelde kadınlarda erkeklerden daha sık görülür. Klinisyenin yaklaşımına ve hasta uyumuna bağlı olarak tedavi yöntemi uygulanır. Günümüzde overaktif mesanenin primer tedavisinde antimuskarinik ilaçlar kullanılmakla birlikte nöromodülasyon tekniklerine ilgi giderek artmaktadır.
ABSTRACT
Overactive bladder is a disease presenting with findings such as frequency, urgency and urgency incontinence. It is a disorder affecting each age group and decreasing the quality of life. It occurs more frequently in females than males. Various treatment modalities are used depending on the approach of clinician and patient compliance. Although antimuscarinic drugs are used in the primary treatment of overactive bladder, the interest in neuromodulation techniques is increasingly rising.