ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

Pankreas Kanserli Olguda Artrit; Romatoid Artrit mi, Paraneoplastik Sendrom Mu?: Bir Olgu Sunumu
Arthritis In a Patient with Pancreatic Carcinoma; Is Rheumatoid Arthritis or Paraneoplastic Syndrome?: A Case Report
Received Date : 16 Apr 2013
Accepted Date : 24 Jan 2014
Makale Dili: EN
ÖZET
Atipik seyir gösteren romatoid artrit (RA) altta yatan kanser hastalığının erken bulgusu olabilir. Artritin geç yaşta başlaması, semptomların abartılı seyretmesi ve asimetrik eklem tutulumu şüphe uyandırmalıdır. Burada iki yıl boyunca RA olarak takip ve tedavi edilen ve detaylı incelemesinde pankreas gövde ve kuyruk kanseri tanısı alan 58 yaşında bir kadın hasta sunulmuştur. Atipik seyreden RA gibi enflamatuvar hastalıklar varlığında paraneoplastik sendromlar da akla getirilmelidir.
ABSTRACT
An atypic Rheumatiod Arthritis (RA) may be early manifestation of an occult malignancy. A late age onset of arthritis, exaggerated nature of symptoms and asymmetric joint involment are suggestive. Herein, a 58-year old woman who was followed-up as RA for two years and was later diagnosed to have pancreatic (tail and corpus) cancer is presented. Atypic symptoms in a patient diagnosed with inflammatory diseases such as RA, should also remind paraneoplastic conditions.