ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

PLEOMORFİK HÜCRELİ SARKOM SONRASI İNME GEÇİREN BİR HASTADA ÜST EKSTREMİTEDE GELİŞEN DERİN VEN TROMBOZU: OLGU SUNUMU
UPPER EXTREMITY DEEP VEIN TROMBOSIS IN A PATIENT WITH STROKE AFTER PLEOMORFIC CELL SARKOMA: CASE REPORT
Makale Dili: TR - Medline No: 81504
ÖZET
Kanserli hastalarda inme metastazdan sonra en sık karşılaşılan santral sinir sistemi patolojisidir. Sistemik kanserli hastaların yaklaşık %15'inde inme görüldüðü bildirilmiştir. Üst ekstremite derin ven trombozu (ÜEDVT) genellikle aksiller ve subklavian vende gelişen pacemaker veya santral venöz katater kullanımının bir komplikasyonu olarak görülen veya kansere sekonder ortaya çıkan nadiren de inme sonrası hemiplejik tarafta ortaya çıkan klinik bir tablodur. Biz bu çalışmada pleomorfik hücreli sarkom sonrası inme geçiren bir hastada hemiplejik taraftaki üst ekstremitede derin ven trombozu gelişen bir olguyu inceleyerek ÜEDVT'nin belirti, bulgu ve tanı ve tedavisini tartışmak istedik.
ABSTRACT
Stroke is the second common central nervous system disorder after metastasis in patients carcinoma. It was reported that stroke have been detected in 15% of patients with systemic cancer. Upper-extremity deep vein thrombosis (UEDVT), which usually refers to thrombosis of the axillary or subclavian veins, occurs as a complication of pacemaker use, long-term central venous catheter (CVC) use, or cancer and rarely occurs in hemiplegic side in stroke. In this study, it was aimed to report the symptomes, signs, evaluation and treatment methods of UEDVT by analysing UEDVT in a patient with stroke after pleomorfic cell sarkoma.