ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

POST MENOPOZAL SAĞLIKLI KADINLARDA SERUM LEPTİN DÜZEYİ İLE TOTAL KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞU, BÖLGESEL KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞU ARASINDA İLİŞKİ VAR MI?: ÖN ÇALIŞMA
IS THERE ANY LINK BETWEEN CIRCULATING LEPTIN LEVEL, TOTAL BONE MINERAL DENSITY AND REGIONAL BONE MINERAL DENSITY IN POSTMENOPAUSAL HEALTHY WOMEN?: A PRELIMINARY STUDY
Makale Dili: EN - Medline No: 66220
ÖZET
Amaç: Leptinin kemik metabolizması üzerine etkis iolduğu öne sürülmüştür. Bu çalışma, postmenopozal sağlıklı kadınlarda bölgesel kemik mineral yoğunluğu, total kemik mineral yoğunluğu, ve serum leptini ile bazı kemik döngüsel belirleyicileri arasındaki ilişkiyi araştırmak için yapılmıştır.

Metod: Serum leptin seviyesi, total kemik mineral yoğunluğu, bölgesel kemik mineral yoğunluğu ve bazı kemik döngüsel belirleyicileri arasındaki ilişki, 70 post menopozal sağlıklı kadında incelenmiştir.

Bulgular: Serim leptin seviyesi, gövde, abdominal, bacak v ekol kemik mineral yoğunlukları ile korelasyon göstermemiştir. (r=0.009; p=0.951, r=0.115; p=0.413. r=0.100; p=0.476, r=0.064; p=0.647). Serum leptin seviyesi total kemik mineral yoğunluğu ve total kemik mineral içeriği ile korelasyon göstermemiştir (r=0.011; p=0.937, r=0.127; p=0.360 respectively). Postümenopozal sağlıklı kadınlarda serum osteocalsin, beta krosslab (CTX) düzeyi v eserum alkalen fosfataz (ALP) ile serum leptin düzeyi ile korelasyon bulunmamıştır (r=0.060; p=0.693, r=0.057; p=0.706, r=0.045; p=0.053).

Sonuç: Serum leptin düzeyinin bölgesel kemik mineral yoğunluğu ve total kemik mineral yoğunluğu üzerine direk etkisi yoktur. Bununla birlikte, kemik mikroçevresindeki lokal leptin üretiminin kemik üzerine olan etkisi araştırılmalıdır.

ABSTRACT
Background: It has been suggested that leptin has an effect on bone metabolism. This study was performed to investigate the relationship of leptin to regional bone mineral densty, total bone mineral densty andbone metabolic markers in postmenopausal healthy women.

Method: The relationships between serum leptin level and bone mineral denstiy (BMD) of several skeletal sites of the body as well as whole body along with bone metabolic markers were examined in 70 postmenopausal healthy women.

Results: Serum leptin level was not correlated with BMD of the trunk, abdomen, leg and arm (r=0.009; p=0.951, r=0.115; p=0.413. r=0.100; p=0.476, r=0.064; p=0.647 respectively). Serum leptin level was not correlated with total BMD and total bone mineral content (r=0.011; p=0.937, r=0.127; p=0.360 respectively). Osteocalcin, beto cross Lab (CTX) and alkalen phosphatase (ALP) were tested in the postmenopausal women were not correlated with serum leptin level (r=0.060; p=0.693, r=0.057; p=0.706, r=0.045; p=0.053).

Conclusion: Serum leptin level does not act directly on total and regional bone mineral densty as well as bone metabolic markers. However, the effect of local leptin production on bone should be investigated in the bone microenviroment.