ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


BEL AĞRISI

POSTPOLİO SENDROMU
POSTPOLIO SYNDROME
Makale Dili: TR - Medline No: 32805
ÖZET
Postpolio sendromu; akut poliomiyelit atağından yıllar sonra ortaya çıkan, bitkinlik, atrofi, kas ve eklemlerde ağrı, yeni ortaya çıkan kas güçsüzlüğü ile karakterize progresif nöromusküler bir hastalıktır. 1940 ve 1950'li yıllardaki büyük epidemileri takiben son yıllarda yeni ortaya çıkan şikayetlerle karşı karşıya kalan hastaların artması ile önem kazanmıştır. Etyolojisi tam olarak aydınlatılamamıştır. Akut atak sonrasında gündelik hayata sosyal ve fonksiyonel adaptasyonu sağlamayı başaran hastaların yıllar sonra karşı karşıya kaldıkları yeni semptomlarla başa çıkmalarındaki güçlük multidisipliner bir rehabilitasyon yaklaşımını zorunlu kılmaktadır. Bu makale, hastaların fonksiyonel rehabilitasyonu ve sosyal hayata yeniden kazandırılması amacıyla konunun kapsamlı olarak anlaşılabilmesi için hazırlanmıştır.
ABSTRACT
Postpolio syndrome is a progressive neuromuscular disease characterized with fatigue, atrophy, recent muscle weakness and pain in muscles and joints. It occurs years after acute poliomyelitis episode. It has gained the importance again with the raise in the number of patients who have recent complaints following the epidemias in 1940s and 1950s. Etiology is not clear. Since patients who managed the social and functional adaptation after acute episode have difficulties to overcome the recent symptoms, multidisciplinary rehabilitation has become mandatory. This article was reviewed to make the rehabilitation professionals aware of postpolio syndrome for functional rehabilitation and social reintegration of the patients.