ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

PRİMER PYOJENİK PSOAS ABSESİ: OLGU SUNUMU
PRIMARY PYOGENIC PSOAS ABSCESS: CASE REPORT
Makale Dili: TR - Medline No: 66265
ÖZET
Psoas absesi nadir görülen, akla getirilmediği sürece güç tanı konabilen bir klinik tablodur. Klinik bulguları kalçanın septik artriti ile benzerlik gösterir. Tedavide gecikme artmış morbidite ve mortalite oranları ile ilişkilidir. Bu yazıda 63 yaşında şiddetli kalça ağrısı nedeniyle başvuran ve MRG ile psoas kasında abse tespit edilen bir olgu tartışıldı.
ABSTRACT
Psoas abscess is a rare clinical situation which if not considered the diagnosis is very difficult. The clinical features are similar to septic arthritis of the hip. The delay of the treatment is releated with high morbidity and mortality rates. In this section a case 63 years old with severe hip pain which an abscess in the psoas muscle was determined by MRI is discussed.