ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


SEREBRAL PALSI

Pulmoner Rehabilitasyon Uygulamaları
Pulmonary Rehabilitation Applications
Received Date : 02 Nov 2010
Accepted Date : 04 Dec 2010
Makale Dili: TR - Medline No: 95206
ÖZET
Kapsamlı bir pulmoner rehabilitasyon programı hasta eğitimi, havayolu temizleme teknikleri,solunum eğitimi,solunum kasları eğitimi,egzersiz eğitimi,iş-uğraşı tedavisi,oksijen desteği,mekanik ventilasyon ve psikosoyal destek gibi uygulamaları içermektedir. Bu derlemede solunum eğitimi, havayolu temizleme teknikleri, solunum kasları eğitimi, egzersiz eğitimi, oksijen desteği ve mekanik ventilatör uygulamalarına yer verilecektir. (FTR Bil Der 2010;13 Özel Sayı:48-55)
ABSTRACT
A comprehensive pulmonary rehabilitation program contains many approaches such as patient education, airway clearance techniques, breathing retraining, respiratory muscle training, exercise training, occupational therapy, oxygen support, mechanical ventilation and psychosocial support. In this review, airway clearance techniques, breathing retraining, respiratory muscle training, exercise training, ocupational therapy, oxygen support, mechanical ventilation will be discussed. (J PMR Sci 2010;13 Suppl:48-55)