ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


SEREBRAL PALSI

Pulmoner Rehabilitasyonun Etkinliği
Efficiency of Pulmonary Rehabilitation
Received Date : 02 Nov 2010
Accepted Date : 04 Dec 2010
Makale Dili: TR - Medline No: 95209
ÖZET
Pulmoner rehabilitasyon, başta kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olmak üzere bir çok kronik akciğer hastalıklarının tedavi şeması içinde yer almaktadır. Pulmoner rehabilitasyon KOAH'lı hastalarda dispneyi azaltmakta, egzersiz kapasitesi ve sağlıkla ilişkili yaşam kalitesini arttırmaktadır. Pulmoner rehabilitasyon tüm evrelerdeki KOAH hastalarında etkilidir. Astım, bronşiektazi, kistik fibrozis, interstisyel akciğer hastalığı ve nöromusküler hastalıklarda da egzersiz toleransı, sağlık durumu ve yaşam kalitesinde artışa neden olduğu gözlenmektedir, ancak randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır. (FTR Bil Der 2010;13 Özel Sayı:69-74)
ABSTRACT
Pulmonary rehabilitation has an important place in the treatment algorithm of many chronic pulmonary diseases, mainly chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Pulmonary rehabilitation decreases dyspnea and increases exercise capacity and health related quality of life in COPD patients. Pulmonary rehabilitation is effective in all stages of COPD. Improvements are observed in exercise tolerance, general health and quality of life in patients with asthma, bronchiectasis, cystic fibrosis, interstital lung diseases and neuromuscular disease, however randomised controlled trials are lacking. (J PMR Sci 2010;13 Suppl:69-74)