ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

REHABİLİTASYON NE DEMEK?
WHAT DOES REHABILITATION MEAN?
Makale Dili: TR - Medline No: 68904
ÖZET
Amaç: Toplumumuzda rehabilitasyonun anlamının ve rehabilitasyon hastanelerinde ne yapıldığının tam olarak bilinmediği gözlenmektedir. Bu çalışma, bedensel özürlüler, özürlü yakınları ve ailesinde veya yakın çevresinde özürlü olmayan bireylerin rehabilitasyon kavramı hakkındaki bilgilerini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.

Metot: Çalışmaya katılmayı kabul eden bedensel özürlüler (n=120), birinci dereceden özürlü yakınları (n=120) ve ailesinde veya yakın çevresinde bedensel özürlü bulunmayan bireyleri (n=120) içeren üç grup oluşturuldu. Grupların yaş ve cinsiyet açısından homojen olmalarına dikkat edildi. Katılan tüm bireylere "Rehabilitasyon ne demek?" şeklinde soruldu ve alınan cevaplar "bilmiyorum", "doğru", ve "yanlış" olarak kayıt edildi.

Bulgular: En yüksek oranda doğru cevap birinci gruptan geldi. Özürlülük süresinin artması özürlü ve özürlü yakınlarının verdikleri doğru cevap oranını da artırmaktaydı. Cinsiyetin önemli bir etkisi gözlenmezken birinci ve ikinci grupta 45 yaştan genç olanların daha yüksek oranda doğru cevap verdikleri gözlendi. Her üç grupta da eğitim süresi arttıkça verilen doğru cevapların oranı anlamlı olarak artmaktaydı.

Sonuç: Toplumumuz, eğer yakın çevresinde yoksa, özürlülere ve rehabilitasyon kavramına duyarsız ve bu konuda bilgisiz olarak değerlendirilmiştir. Yeni devlet politikaları ve eğitim propagandaları ile özürlülükten korunma ve tedavisi hakkında toplum bilinçlendirilmelidir.

ABSTRACT
Aim: It is observed that the meaning of rehabilitation and the content of rehabilitation interventions in the hospitals has not been well understood in our community. This study was performed to evaluate physically disabled persons, their relatives and the people who had no disabled relatives or friends in terms of their knowledge about rehabilitation concept.

Method: Three groups consisting physically disabled persons (n=120), their relatives (n=120), and the people who had no disabled relatives or friends (n=120) were questioned. Three groups were homogenous regarding age and gender. All subjects answered the question "What does rehabilitation mean?" and the answers were recorded as "not known", "correct" or "incorrect".

Results: The highest rate of correct answers was from the first group. For the physically disabled subjects and their relatives the more time since injury, the more correct answers. While gender had no significant effect on the results it has been observed that subjects who were younger than 45 years old gave more frequent correct answers. In all groups the most important factor associated with correct answers was the education level.

Conclusion: Our community has very low interest and awareness of rehabilitation unless there is not a disabled person in his family. New politics of government and educational programs should be developed to increase the public awareness regarding prevention and treatment of disability and rehabilitation programs.