ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

Romatoid Artrit Tedavisi Almakta Olan Diyabetik El: Vaka Sunumu
Diabetic Hand Receiving Treatment of Rheumatoid Arthritis: Case Report
Received Date : 28 Jul 2011
Accepted Date : 12 Oct 2011
Makale Dili: TR - Medline No: 108311
ÖZET
Eklem mobilite kısıtlılığı, diyabetin sık görülen bir el komplikasyonudur. Deformite oluşturarak el fonksiyonlarında belirgin azalmaya neden olabilir. Uzun hastalık süresi, kötü glisemik kontrol, nöropati, retinopati, nefropati gibi mikrovasküler komplikasyonların varlığı ile ilişkili bulunmuştur. Hasta kısa hastalık süreli fakat kötü glisemik kontrollü tip 2 diyabetes mellitusu olan ve ellerinde 3 yıldır artan ağrı ve deformite şikâyetleri nedeni ile romatoid artrit tanısı ile metotreksat tedavisi almakta olan ve tarafımızdan deformiteli evre diyabetik limitli eklem mobilitesi ve ağrılı diyabetik polinöropati tanısı koyduğumuz 40 yaşındaki kadın hasta idi. Limitli eklem mobilitesi ve nöropati, klinik değerlendirme ile diğer ağrı ve deformite oluşturan hastalıklardan kolayca ayırtedilebilir. (FTR Bil Der 2011;14: 85-7)
ABSTRACT
Limited joint mobility, a frequent hand complication of diabetes, may cause deformity resulting significant reduction in the hand function. It has been associated with long disease duration, poor glycemic control, and presence of microvascular complications such as neuropathy, retinopathy, nephropathy. Here, a 40 years old female patient having short standing, poor glycemic controlled type 2 diabetes mellitus, also receiving methotrexate therapy with the diagnosis of rheumatoid arthritis because of complaints of increasing pain and deformity in the hands for 3 years and re-diagnosed as end stage diabetic limited joint mobility syndrome and painful diabetic polyneuropathy by us is discussed.Limited joint mobility and neuropathy can be distinguished easily from the other diseases characterized by pain and deformity with clinical assesment. (J PMR Sci 2011;14: 85-7)