ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


BEL AĞRISI

ROMATOİD ARTRİT TEDAVİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR
NEW STRATEGIES IN THE TREATMENT OF RHEUMATOID ARTHRITIS
Makale Dili: TR - Medline No: 32804
ÖZET
Romatoid artrit (RA) ciddi, kronik, multisistemik, inflamatuar bir hastalıktır.Tedavinin amacı semptomları hafifletmek, hastalığın progresyonunu durdurmak ya da azaltmak ve yaşam kalitesini arttırmaktır. Bu makalede romatoid artrit tedavisindeki yeni tedavi yaklaşımları tartışılmıştır.
ABSTRACT
Rheumatoid arthritis (RA) is a serious, chronic, multisystemic, inflamatory disease. The goals of the treatment are to alleviate the symptoms, reduce or stop the progression of the disease and increase the quality of life. In this article, the new treatment strategies of RA were discussed.