ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


BEL AĞRISI

ROMATOİD ARTRİTTE BİYOLOJİK TEDAVİLER
BIOLOGIC THERAPIES IN RHEUMATOID ARTHRITIS
Makale Dili: TR - Medline No: 66217
ÖZET
Romatoid artrit tedavisinde geleneksel hastalık baskılayıcı ilaçlar yerini hastalık düzenleyici biyolojik ilaçlara bırakacak gibi görünmektedir. Ancak bu güncel tedavilere uygun hasta seçimi kritik önem taşımaktadır. Bu derlemede belli başlı biyolojik hastalık düzenleyici ilaçlara Amerikan Romatizma Derneği cevap kriterleri ışığında yorum getirmeyi amaçladık.
ABSTRACT
It seems to be clear that the biologic DMARD (disease modifying anti-rheumatic drugs) have placed to the traditional DMARD in the management of rheumatoid arthritis. However choosing the appropriate patient has a critical importance. We aimed to make an interpretation for certain biologic DMARD in the light of American College of Rheumatology response criteria.