ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

SERVİKOTORASİK SPİNA BİFİDA: OLGU SUNUMU
CERVICOTHORACIC SPINA BIFIDA: CASE REPORT
Makale Dili: TR - Medline No: 32728
ÖZET
Spina Bifida; nöral kanalın mezodermal kapanma aşamasındaki yetersizliğine bağlı gelişen bir kemik defektidir. Spina bifida okülta varlığı genel popülasyonda nadir olmamakla birlikte genellikle asemptomatik seyir izler. Spinal kolon kapanma defekti servikotorasik bölgede nadir olup, beraberinde gelişebilecek komplikasyonlar nedeniyle erken tanı konulması önem taşır. Biz bu makalede 48 yaşında tanı konulan bir servikotorasik spina bifida okülta vakasını sunduk.
ABSTRACT
Spina bifida is a bone defect, caused by impairment of closing in mesoderm. General population spina bifida occulta is one of the most common congenital defect with asymptomatic clinical progress. Although closing defect of spinal colon in cervikothorasic segment is rare, it's early diagnosis is very important because of complications. In this article we introduce a cervicothorasic spina bifida occulta case, diagnosed in 48 years old.