ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

Sever Hastalığı-Çocuklarda Topuk Ağrısının Yaygın Nedeni: Olgu Sunumu
Case Report: Sever's Disease - A Common Cause of Heel Pain in Children
Received Date : 03 Dec 2014
Accepted Date : 14 Jan 2015
Makale Dili: EN
ÖZET
Kalkaneal apofizit çocuklarda topuk ağrısının en sık nedenidir ve Sever hastalığı olarak tanımlanır.Çocuklarda sıklıkla 8-15 yaşları arasında görülür. Topuk ağrısıyla başvuran çocuk hastada ayırıcı tanıda aşil tendiniti, retrokalkaneal bursit, kalkaneal stress kırığı, osteomyelit ve plantar fasiit göz önünde bulundurulmalıdır. Biz dört aydan beri sağ topuk ağrısı olan 12 yaşında bir erkek hastayı, hastalığın belirti ve bulgularını, tanısal yaklaşımlarını ve tedavi protokollerini güncel literatürler eşliğinde sunmayı amaçladık.
ABSTRACT
Calcaneal apophysitis, also known as Sever's disease, is the most common cause of heel pain in children. This condition is usually seen between the ages of 8 and 15 years. The differential diagnosis for a child presenting with heel pain may include Achilles tendonitis, retrocalcaneal bursitis, calcaneal stress fractures, osteomyelitis, or plantar fasciitis. This study presents a 12-year-old boy with a four-month history of right heel pain, and aims to evaluate signs and symptoms, diagnostic approaches, and treatment protocols for the disease in light of current literature.