ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


OLGU SUNUMLARI

Sırt Ağrısı ile Başvuran Bir Hastada Notalgia Parestetik Anotalgia
Paresthetica in a Patient Who Applied with Back Pain
Received Date : 01 Sep 2020
Accepted Date : 12 Nov 2020
Available Online : 18 Jan 2021
Doi: 10.31609/jpmrs.2020-78735 - Makale Dili: TR
J PMR Sci. 2021;24(1):88-90
ÖZET
Notalgia parestetika; skapular alanda ciltte yanıcı vasıfta ağrı; hiperestezi, hipoestezi veya parestezi gibi duyusal semptomların eşlik edebildiği, hiperpigmente ve kaşıntılı deri lezyonu ile kendisini gösteren unilateral sensöriyel bir nöropatidir. Klinik pratiğimizde nadir görülen bu fenomenin, patogenezi ve tedavi opsiyonları bir olgu üzerinden tartışılmıştır.
ABSTRACT
Notalgia paresthetica, inflammation of the skin in the scapular area, is a unilateral sensorial neuropathy presenting with hyperpigmented and itchy skin lesions accompanied by sensory symptoms such as hyperesthesia, hypoesthesia or paresthesia. The pathogenesis and treatment options of this rare phenomenon in our clinical practice are discussed in a case report.