ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


BEL AĞRISI

SPASTİSİTE TEDAVİSİ
SPASTICITY MANAGEMENT
Makale Dili: TR - Medline No: 33264
ÖZET
Spastisite rehabilitasyon programlarındaki major problemlerden biridir. Spastisitesi olan hastaların rehabilitasyonundaki amaç spastisiteyi ortadan kaldırmak değil, fonksiyonel bağımsızlığı arttırmak ve hastanın günlük yaşam aktivitelerini düzeltmektir. Bu derlemede spastisite tedavisindeki mevcut tedavi yaklaşımları gözden geçirilmiştir.
ABSTRACT
Spasticity is one of major problems which are encountered in the rehabilitation programs.The aim of the interventions in rehabilitation program is not to resolve the spasticity but to increase the functional independence and to improve daily living activities of the patient. This article reviews a current approach to the management of spasticity.