ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

SPİNA BİFİDA APPERTALI 35 ÇOCUKTA AMBULASYON DÜZEYLERİ VE KLİNİK PROTOKOL: 10 YILLIK RETROSPEKTİF ARAŞTIRMA SONUÇLARI
THE LEVEL OF AMBULATION IN 35 CHILDREN WITH SPINA BIFIDA APPERTA AND CLINICAL
Makale Dili: TR - Medline No: 66208
ÖZET
Spina bifida kas-iskelet ve/veya nörolojik sistemleri etkileyen doğmalık bir omurga füzyon defektidir. 10 yıllık bir süreçte SB Ankara Rehabilitasyon Merkezi'nde yatarak rehabilite edilen 16 kız ve 19 erkek çocuk; 7 erkek 4 kız 11'i hidrosefali (HS) olmak üzere toplam 35 meningomyelosel (MMS) hastası ambulasyonlar ve ambulasyonu etkileyen faktörler açısından dosya taraması ile gözden geçirildi. 31 hasta (%88.6) defekti kapatma ve ventriküloperitoneal şant operasyonu geçirmişti. 25 hastada skolyoz (%71.4), ve 31 hastada (%88.6) alt ekstremite deformitesi saptandı. Alt ekstremitede motor güç değerlendirmesi, 9 hastada (%25.7) ‘'hiç hareket yok'' düzeyinde ve 21 hastada (%60) fonksiyonel düzeyde bulundu. 10 hasta (%28.6) tekerlekli iskemlede, 20 hasta (%57.1) cihaz ve koltuk değnekleriyle, 1 hasta yürüteçle (%2.8) ambulatuvarken, 4 hasta (%11.4) kişiye bağımlı ambulatuvardı. HS grubunda saptanan strabismus (%27.3), nistagmus (%18.2), ve optik atrofi (%9.1) ile entellektüel fonksiyon düşüklüğünün (%9.1) ambulasyonu doğrudan etkilemediği, alt ekstremitede motor gücün 0 olması ve/veya ortopedik sorunların bulunmasının tekerlekli sandalyede kalma sebebi olduğu saptandı.
ABSTRACT
Spina bifida is the congenital spinal fusion defect that involved musculoskeletal and/or neurologic systems. Thirty-five inpatients with meningomyelocele (MMC), 16 girls and 19 boys; 11 of them 7 males and 4 girls having hydrocephalus (HC) have been reviewed from chart audit regarding ambulation states and factors affecting ambulation in MH Ankara Rehabilitation Center for 10 years. Thirty-one patients (88.6%) underwent defect closure and ventriculo-peritoneal shunt operation. We detected scoliosis in 25 patients (71.4%) and lower extremity deformities in 31 patients (88.6%). Assessment of muscle testing in lower limbs were ‘'no any movement'' level in 9 patients (25.7%), while functional in those of 21 patients (60%). Ten patients (28.6%) were wheelchair dependant, 20 patients (57.1%) were ambulatory with orthoses and crutches, 1 patient (2.8%) was ambulatory with walker, and 4 patients (11.4%) were person-dependent ambulatory. We found strabismus (27.3%), nistagmus (18.2%), optic atrophy (9.1%), and intellectual functional inferiority (9.1%) were not the factors affecting ambulation in HC group. It was detected that muscle testing value of 0/5 and/or existence of orthopedic problems were the causes of wheelchair dependence.