ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


OLGU SUNUMLARI

Tanı ve Tedavisi Farklı Bir “Lipoma Arborescens” Vakası ve Literatür Taraması
An Alternative Diagnosis and Treatment Perspective for Lipoma Arborescens and Literature Review
Received Date : 15 Aug 2017
Accepted Date : 14 Dec 2017
Doi: 10.31609/jpmrs.2017-57611 - Makale Dili: TR
J PMR Sci. 2019;22(2):66-70
ÖZET
Lipoma arborescens; nadir görülen benign, matur adipositlerin proliferasyonuyla seyreden bir süreçtir. Sıklıkla unilateral olarak diz ekleminde görülmektedir. Hastada şişlik, ağrı, eklem hareket kısıtlılığı ve efüzyon gibi şikâyetlere yol açabilmektedir. Tanıda radyografik inceleme, ultrasonografi, manyetik rezonans görüntüleme ve histopatolojik inceleme yer almaktadır. Tedavide de konservatif ve cerrahi girişim seçenekleri bulunmaktadır. Bu çalışmada, lipoma arborescensin eklemde sadece kısıtlılık şikâyetine yol açabileceğinin, tanıda ultrason kullanımının faydasını ve konservatif tedavi seçeneklerini gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.
ABSTRACT
Lipoma arborescens is a rare,benign process that is characterized by the proliferation of mature adipocytes. It is frequently seen in the knee joint and unilateral. Lipoma arborescens causes complaints such as pain, swelling and limited joints. Direct radiography, ultrasonography, magnetic resonance imaging and histological examination can be used for diagnosis. There are conservative and surgical intervention alternatives. In this case, we aimed to show that lipoma arborescens may cause only limitation of the joint (without swelling/pain) and advantages of ultrasonography in diagnosis and conservative treatment options in lipoma arborescens.