ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

Tekrarlayan Ayak Bileği Burkulmasıyla Ortaya Çıkan Chiari Malformasyonu: Bir Olgu Sunumu
Chiari Malformation Presenting with Recurrent Ankle Sprain: A Case Report
Received Date : 10 Dec 2009
Accepted Date : 05 Feb 2010
Makale Dili: EN - Medline No: 90386
ÖZET
Chiari Tip I malformasyonu değişik klinik belirti ve bulgularla karşımıza çıkabilir. Bu makalede rekürren bilateral ayak bileği burkulması nedeniyle başvuran ve sağ ayak bileği için ayak-ayak bileği ortezi yapılmak üzere kliniğimize yönlendirilen 20 yaşında bir erkek hastayı sunuyoruz. Chiari Tip I malformasyonunun aşikâr nörolojik bulgu ve semptomları olmaksızın sadece tekrarlayan ayak bileği burkulması ile ortaya çıkmıştı. Bilgimiz dahilinde rekürren ayak bileği burkulması ile ortaya çıkan ilk olgudur. Bu nedenle ayak bileği instabilitesi ve rekürren burkulması olan hastaların eşlik edebilecek nörolojik hastalıkları dışlamak için dikkatli incelenmesi önerilir.
ABSTRACT
Chiari type I malformation can present with several clinical signs and symptoms. We describe a 20 year old man presenting with recurrent bilateral ankle sprain who was referred to our clinic to prescribe him an ankle-foot orthoses for the right ankle. Among all the signs and symptoms of Chiari I malformation, our patient presented just with recurrent ankle sprain without any frank neurological signs and symptoms. To the best of our knowledge, it is the first presentation of this disease with recurrent bilateral ankle sprain. So, the careful evaluation of patients with ankle instability and recurrent ankle sprain is suggested to rule out any concomitant neurological disease.