ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


OLGU SUNUMLARI

Tekrarlayıcı Seronegatif Pitting Ödemli Simetrik Sinovit
Remitting Seronegative Symmetrical Synovitis with Pitting Edema
Received Date : 28 Apr 2020
Accepted Date : 11 Feb 2021
Available Online : 23 Mar 2021
Doi: 10.31609/jpmrs.2020-75674 - Makale Dili: EN
J PMR Sci. 2021;24(2):197-200
ÖZET
Tekrarlayıcı seronegatif pitting ödemli simetrik sinovit [Remitting seronegative symmetrical synovitis with pitting edema (RS3PE)], sinovit ile ilişkili ve el dorsumunda ani başlangıçlı pitting ödem ile karakterize nadir görülen bir klinik sendromdur. RS3PE sendromunun etiyolojisi bilinmemektedir ve düşük doz kortikosteroid tedavisine dramatik olarak cevap veren iyi seyirli bir süreç ile yaşlıları etkilemektedir. Serolojik testler negatiftir ve bu durumda radyografik eklem harabiyeti meydana gelmez. RS3PE tanısı kolay değildir, çünkü her zaman kesin tanı kriterlerinin olmaması ve onu taklit eden diğer çok daha yaygın romatolojik bozuklukların varlığı nedeniyle engellenir. RS3PE sendromu, paraneoplastik bir sendromun kasiskelet sistemi semptomu olarak ortaya çıkabilir. Burada el dorsumunda gode bırakan ödemli hastalarda RS3PE tanısına dikkat çekmek için RS3PE tanılı bir olgu sunulmaktadır.
ABSTRACT
Remitting seronegative symmetric synovitis with pitting edema (RS3PE) is a rare clinical syndrome characterized by abrupt onset of pitting edema on the dorsum of the hand and associated synovitis. The etiology of RS3PE syndrome is unknown and it affects the elderly with a benign course which responds dramatically to low dose of corticosteroid treatment. The serological tests are negative and radiographic joint destruction does not occur in this condition. The diagnosis of RS3PE is not easy, as it is always hindered by the lack of definite diagnostic criteria and presence of other much more common rheumatological disorders that mimic it. RS3PE syndrome can emerge as a musculoskeletal symptom of a paraneoplastic syndrome. Herein we present a case report diagnosed as RS3PE in order to draw attention to RS3PE in patients presenting with pitting edema on dorsum of the hand.
REFERENCES
  1. McCarty DJ, O'Duffy JD, Pearson L, et al. Remitting seronegative symmetrical synovitis with pitting edema. RS3PE syndrome. JAMA. 1985;254:2763-7. [Crossref]  [PubMed] 
  2. Olivé A, del Blanco J, Pons M, et al. The clinical spectrum of remitting seronegative symmetrical synovitis with pitting edema. The Catalán Group for the Study of RS3PE. J Rheumatol. 1997;24:333-6.
  3. Kawashiri SY, Suzuki T, Okada A, et al. Differences in musculoskeletal ultrasound findings between RS3PE syndrome and elderly-onset rheumatoid arthritis. Clin Rheumatol. 2020; 39:1981-8. [Crossref]  [PubMed] 
  4. Melikoglu MA, Melikoglu M. RS3PE: Bir olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi [RS3PE: A case report and review of the literature]. Turk J Phys Med Rehab. 2011;57;351-3. [Crossref] 
  5. Eguia HA, Parodi Garcia JF, Ramas Diez C, et al. Remitting seronegative symmetrical synovitis with pitting oedema (RS3PE) case presentation and comparison with other polyarthritides affecting older people. Age Ageing. 2017;46:333-4. [Crossref]  [PubMed] 
  6. Li H, Altman RD, Yao Q. RS3PE: Clinical and Research Development. Curr Rheumatol Rep. 2015;17:49. [Crossref]  [PubMed] 
  7. Karmacharya P, Donato AA, Aryal MR, et al. RS3PE revisited: a systematic review and meta-analysis of 331 cases. Clin Exp Rheumatol. 2016;34:404-15.
  8. Yao Q, Su X, Altman RD. Is remitting seronegative symmetrical synovitis with pitting edema (RS3PE) a subset of rheumatoid arthritis? Semin Arthritis Rheum. 2010;40:89-94. [Crossref]  [PubMed] 
  9. Keenan RT, Hamalian GM, Pillinger MH. RS3PE presenting in a unilateral pattern: case report and review of the literature. Semin Arthritis Rheum. 2009;38:428-33. [Crossref]  [PubMed] 
  10. Finnell JA, Cuesta IA. Remitting seronegative symmetrical synovitis with pitting edema (RS3PE) syndrome: a review of the literature and a report of three cases. J Foot Ankle Surg. 2000;39:189-93. [Crossref]