ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


BEL AĞRISI

TELEREHABİLİTASYON
TELEREHABILITATION
Makale Dili: TR - Medline No: 33161
ÖZET
Telerehabilitasyon, tıbbi rehabilitasyon hizmetlerinin elektronik bilgi ve iletişim teknolojisinden yararlanarak uzak mesafelere iletilmesi olarak tanımlanabilir. Bu sistemlerin kullanılmasıyla şu yararlar sağlanabilir : 1) Rehabilitasyon eğitiminde devamlılık, 2) Rehabilitasyondaki gelişimin izlenebilmesi, 3) Elektronik iletişim ile tedavi seçeneklerinin uygulanması, 4) Taburcu edildikten sonraki harcamalarda azalma, 5) Ev vizitlerinin azaltılması, 6) Hastanın yolda geçirdiği zaman ve harcamadan tasarruf, 7) Hastanede kalış süresinin azalması.

Bu amaçlara ulaşabilmek için kullanılan telerehabilitasyon sistemleri başlıca iki türdür : a) Hasta odaklı sistemler, b) Sağlık ekibi odaklı sistemler.

Telerehabilitasyon, hareket güçlüğü olan ve coğrafik olarak asıl merkezlerden uzakta yaşayan hastalara en kaliteli hizmetin sunulmasını mümkün kılar. Başlıca telerehabilitasyon aktiviteleri şunlardır : Evde rehabilitasyon, evde rehberli rehabilitasyon, toplumsal rehabilitasyon, rehberli toplumsal rehabilitasyon, telekonsültasyon, telemonitörizasyon ve teletedavi.

Telerehabilitasyonun gelecek vadeden bir rehabilitasyon yöntemi olduğu ve sağlık hizmetlerinden sorumlu makamlar tarafından dikkate alınması gerektiği kanısındayız.

ABSTRACT
Telerehabilitation can be defined as the delivery of medical rehabilitation services at a distance using electronic information and communication technologies. These systems help to provide the following benefits : 1) Provision of ongoing rehabilitation education , 2) Remote monitoring of the progress of rehabilitation, 3) Delivery of therapeutic modalities by means of electronic transmission, 4) Reduced cost of post- discharge rehabilitation services, 5 ) Reduced need of home visits, 6) Reduced travel time and cost for patients, 7 )Reduced length of stay in the hospital.

In order to reach these objectives two main type of telerehabilitation systems can be used: a) Patient focused systems, b) Professional focused systems.

Telerehabilitation provides access to quality services for patients who are immobile or gegraphically remote from direct service. The activities of telerehabilitation include home telerehabilitation, teleguided home rehabilitation, community telerehabilitation, teleguided community rehabilitation, teleconsultation, telemonitoring and teletherapy.

We suggest that telerehabilitation is a promising method of rehabilitation and must be taken into consideration by health authorities