ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


KÖRLÜK & GÖRME REHABILITASYONU

TEMPOROMANDİBULER EKLEM INTERNAL BOZUKLUKLARININ TEDAVİSİNDE YENİ BİR DÜŞÜNCE: HÜCRE EKİMİ YOLUYLA DİSK ONARIMI
A NEW IDEA ON THE TREATMENT OF TEMPOROMANDIBULAR INTERNAL DERANGEMENT: REPAIRING THE DISC WITH CELL SEEDING
Makale Dili: EN - Medline No: 83635
ÖZET
Yaygın görülen bir temporomandibuler eklem (TME) rahatsızlığı olan internal bozukluk (IB), TME diskinin yerdeğiştirmesi ve disfonksiyonudur. ID için pek çok tedavi modalitesi önerilmiştir. Hipotezimize göre geç dönem ID hastalarında intraartiküler disk içine adipozal mezenşimal ve kostakondral dokulardan elde edilen kök hücre ve kondrositlerle ekim yapılabilir. Ekim artroskopik lavaj ve adhesiyektomiyi takiben uygulanabilir. Bildiğimiz kadarıyla invivo şartlarda disk mühendisliği konusunda yapılan çalışma yoktur. Bu nedenle invivo hücre-matriks etkileşimini içeren bu yeni tedavi yöntemini öneriyoruz.
ABSTRACT
Internal derangement (ID) is the displacement and dysfunction of temporomandibular joint (TMJ) disc and is commonly seen TMJ disorder. Many treatment modalities developed for ID. We hypothesize that stem cells and chondrocytes harvested from adiposal mesenchymal and costachondral tissues can be seeded inside the intraarticular disc in late stages ID patients. This can be done after arthroscopic lavage and adhesiectomy. To our best notice, there are no studies about disc engineering invivo conditions. Therefore, we offer new therapy which include cellmatrix interactions invivo.