ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

Tetanoz Aşısı Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromuna Neden Olabilir mi?
Can Tetanus Vaccination Cause Complex Regional Pain Syndrome?
Received Date : 08 Jun 2012
Accepted Date : 22 Sep 2012
Makale Dili: TR
ÖZET
Kompleks bölgesel ağrı sendromu (KBAS) sıklıkla etkilenen ekstremitenin distalinde ağrı, allodini, otonomik ve vazomotor disfonksiyonla karakterizedir. Literatürde KBAS'a neden olan birçok faktör bildirilmiştir. Sıklıkla minör travmalar sonrası ortaya çıkmaktadır. Aşı sonrası gelişen KBAS olguları oldukça nadirdir ve klinik bulguların aşı içeriğinden mi yoksa enjeksiyon travmasından mı kaynaklandığı tam olarak anlaşılamamıştır. Bu olgu sunumunda, tetanoz aşısı sonrasında KBAS tip 1 gelişen bir hasta tartışılmıştır.
ABSTRACT
Complex regional pain syndrome (CRPS) is characterized by pain, allodynia, hyperalgesia, autonomic and vasomotor dysfunction which arise on the distal of extremity. There are many factors reported in the literature that causes CRPS. It commonly emerges after minor traumas. CRPS after vaccination is very rare and it was not completely clarified whether clinical findings arise from content of vaccine or trauma of injection. In this case report, a patient who had CRPS type 1 developed after receiving tetanus vaccination is discussed.