ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

Transvers Myelit: Bir Olgu Sunumu
Transverse Myelitis: A Case Report
Received Date : 22 Apr 2015
Accepted Date : 01 Dec 2015
Makale Dili: EN
ÖZET
Transvers myelit (TM) non-travmatik spinal kord hasarı nedenleri arasındadır ve spinal kordda lokal inflamasyonla karakterizedir. En önemli ayırıcı tanılardan biri de Guillain-Barre sendromu (GBS) ve varyantlarıdır. Bizim hastamız çocuk hastanesinden GBS tanısı sevk edildi, fakat detaylı nörolojik muayenesi tanıda şüphe duymamıza sebep oldu ve tanı olarak TM düşünüldü. Doğru tanı tedavi, rehabilitasyon ve prognoz açısından önemlidir. TM'de rehabilitasyon tedavinin önemli bir parçasıdır ve olguların fonksiyonel kazanımlarını arttırmaktadır.
ABSTRACT
Transverse myelitis (TM) is one of the etiologic factors of non-travmatic spinal cord injury and characterized by focal inflammation within the spinal cord. One of the most important differential diagnosis is Guillain- Barre syndrome (GBS) with its variants. Our patient was referred from a children's hospital with the diagnosis of GBS , but detailed neurological examination made us have doubt on the diagnosis and we considered TM as diagnosis. Correct diagnosis is important for treatment, rehabilitation and prognosis. Rehabilitation is an important part of TM treatment and the functional gains of these individuals can be increased by rehabilitation efforts.