ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


OLGU SUNUMLARI

Travmatik Beyin Hasarlı Hastalarda Görme Alanı Defektinde Üç Boyutlu Gözlüğün Etkinliği: Yeni Bir Tedavi (TAMKAN Tekniği)
The Effectiveness of Three-Dimensional Glasses in the Visual Field Defect in Patients with Traumatic Brain Injury: A Novel Therapy (TAMKAN’s Technique)
Received Date : 11 Nov 2018
Accepted Date : 24 Dec 2018
Available Online : 27 Feb 2019
Doi: 10.31609/jpmrs.2018-63758 - Makale Dili: EN
J PMR Sci. 2019;22(3):153-6
ÖZET
Travmatik beyin hasarı (TBH), önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Travmatik beyin hasarının etkileri sadece bilişsel ve fiziksel problemlerle sınırlı değildir, aynı zamanda yüksek oranda görme problemleri de oluşur. Literatürde karşılaştırmalı çalışmalar yapılmış olmasına rağmen, TBI'ya bağlı görme alanı kaybını tedavi eden etkili yöntem konusunda hâlâ bir fikir birliği bulunmamaktadır. Görme alanı defekti ve şiddetli TBH olan iki hastada yeni bir tedavi yöntemi olarak kullanılan üç boyutlu (3D) gözlük ve bilgisayar tabanlı dikkat tedavisinin etkinliğini bu çalışmada sunduk. İki hastada bu yeni tedavi yöntemi ile görme alanı defektinde önemli değişiklikler elde edilmiştir.
ABSTRACT
Traumatic brain injury (TBI) is a major cause of morbidity and mortality. The effects of TBI are not only restricted to cognitivite and physical problems, but also a high rate of vision problems occur. Although a number of comparative studies have been carried out, there is still no consensus on an effective method to treat TBI-related visual field loss. We presented effectiveness of three-dimensional (3D) glasses and computer-based attention treatment which is used as a novel treatment method in two patients with visual field defect and severe TBI. This novel treatment method has yielded significant changes in visual field defect.