ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


KARDIYOPULMONER REHABILITASYON

TURNİKE PARALİZİSİNİN TANI VE TAKİBİNDE ELEKTRONÖROMYOGRAFİNİN ÖNEMİ
IMPORTANCE OF ELECTRONEUROMYOGRAPHY IN THE DIAGNOSIS AND FOLLOWING OF THE TOURNIQUE PARALYSIS
Makale Dili: TR - Medline No: 76980
ÖZET
Ekstremite cerrahisinde turnike uygulaması, kanama kontrolünün sağlanmasında sık kullanılan bir yöntem olmakla birlikte, akut periferik sinir felcini de içeren çeşitli komplikasyonlara yol açabilir. Bu makalede, turnike uygulamasını takiben gelişen paralizilerde, bu iyi prognozlu tablonun mutlaka ayırıcı tanıda akla getirilmesi gerektiği ve elektrofizyolojik incelemenin, tanı ve takipte klinisyenin en önemli yol göstericisi olduğu vurgulanmaktadır.
ABSTRACT
Although pneumatic tourniquet is a well-known method to control bleeding in upper extremity surgical procedures, it may cause various complications, including acute peripheral nerve paralysis. Paralysis developed following the tournique method, in a good diagnosis scenario, should be kept in mind as a differentiating factor and electrophsyology analysis, identification and follow up are shown to be clinician's best indicators in this article.