ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


OLGU SUNUMLARI

Üst Ekstremite Ağrısının Nadir Bir Nedeni: Servikal Perinöral Kist
A Rare Cause of Upper Extremity Pain: Cervical Perineural Cyst
Received Date : 05 Jun 2020
Accepted Date : 25 Aug 2020
Available Online : 18 Jan 2021
Doi: 10.31609/jpmrs.2020-76528 - Makale Dili: EN
J PMR Sci. 2021;24(1):81-3
ÖZET
Perinöral kistler genellikle rastlantısal olarak farkedilir, nadiren semptomatiktir. Servikal bölge, perinöral kistlerin nadiren görüldüğü yerlerden biridir. Burada servikal radiküler ağrısı olan, nörolojik muayene ile nöroradyolojik ve elektrofizyolojik değerlendirmelerin servikal perinöral kist bulgularını desteklediği, ilaç ve fizik tedavi modalitelerinden yararlanan bir hastayı sunuyoruz.
ABSTRACT
Perineural cysts are commonly incidental and rarely symptomatic and cervical region is an uncommon site. We report a patient with cervical radicular pain whose neurological examination and neuroradiological and electrophysiological evaluations supported the findings of cervical perineural cysts and benefited from medications and physical therapy.