ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


Benzer Makaleler
  • Serebrovasküler Hastalık Öyküsü Olan Bir Olgu: Tekrarlayan İnme mi Psödonörolojik Bir Tablo mu? aAnkara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD, Ankara, TÜRKİYE bAnkara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji ABD, Ankara, TÜRKİYE cAnkara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Ankara, TÜRKİYE DOI: 10.31609/jpmrs.2021-84678 Sayfalar: 127 - 132 120 kere görüntülendi.