ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

ÇARPAN BALIĞI (TRAKONYA) İLE YARALANMAYA BAĞLI KOMPLEKS BÖLGESEL AĞRI SENDROMU: BİR OLGU NEDENİYLE
COMPLEX REGIONAL PAIN SYNDROME CAUSED BY TRACHINUS DRACO ENVENOMATION: A CASE REPORT
Makale Dili: TR - Medline No: 73090
ÖZET
Çarpan balığı (Trakonya) balığı zehirlenmeleri muhtemelen ülkemizde bilinenden daha fazladır. Benzer şekilde dünyada da sadece birkaç rapor yayınlanmıştır. Biz Trakonya balığı ile zehirlenme sonrasında elinde Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu gelişen bir hastayı sunmayı amaçladık. 39 yaşındaki bir amatör balıkçı sağ eline Trakonyanın sırt dikenlerinin avuç içine batması ile yaralanmıştı. Aniden elinde ve parmaklarında şiddetli ağrı hissetti. Başvurduğu hastanede yanlışlıkla soğuk su ve buz ile tedavi edildi. 2 gün içinde el sırtında ve kolunda şiddetli ağrı ve şişlik gelişti. İki ay sonra kliniğimize başvurduğunda eli şiş, kızarık ve hassastı, parmaklarında fleksiyon kısıtlılığı mevcut idi. Düz grafisi normal olan hastanın 99m Tc-MDP sintigrafisi KBAS ile uyumlu bulundu.
ABSTRACT
Envenomations caused by weever fish (Trachinus Draco) are probably more frequent than known in our country. Similarly, it have been published only few clinical report on the world, too. We aimed a 39-year old amateur fisherman was stung in his right palm by Trachinis draco. He suddenly felt severe pain on his hand and fingers. He applied a hospital and was treated cold water and ice by mistake. Within two days he developed severe swelling with extreme pain on his arm. After two mounths, the affected hand was swollen, tender and appearence of skin was red and finger flexions were restricted. Plain radiography was normal but 99m Tc-MDP scintigraphy showed complex regional pain syndrome.