ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


BEL AĞRISI

Heterotopik Ossifikasyon
Heterotopic Ossification-An Update
Received Date : 11 Jun 2013
Accepted Date : 24 Feb 2014
Makale Dili: EN
ÖZET
Heterotopik osifikasyon(HO), kemik dışı dokularda matür, lamellar kemik oluşumunu içeren patolojik bir süreçtir. Sebepleri arasında yumuşak doku travması, santral sinir sistemi yaralanması, artropatiler, vaskulopatiler ve kalıtım sayılabilir. Bu süreç için gerekli faktörler şunlardır; başlatıcı olay-genellikle lokal yumuşak doku travması, inflamasyon, veya vazojenik ödem- zedelenme bölgesinden sinyal(kemik morfojenik analogları, reseptörleri ve inhibitörleri) gönderimi, osteoblastlara farklılaşma yeteneği olan lokal immatür hücreler ve kemik formasyonuna izin veren lokal çevre. Travmatik HO, non travmatik HO, yanık sonrası HO, travmatik beyin yaralanması ve omurilik yaralanması sonrası oluşan HO, herediter HO gibi sınıflandırılabilir. Azalmış eklem hareket açıklığıyla(EHA) birlikte ağrılı, şiş ve sıcak bir eklem HO'u düşündürmelidir. Heterotopik osifikasyon komplikasyonları eklemin ankilozu, fonksiyon kaybı, bası yaraları ve periferik sinir tuzaklanmasıdır. Klinik bulgular, serum ve idrar tetkiklerini içeren laboratuvar testleri, direkt grafiler, üç fazlı kemik sintigrafisi, bilgisayarlı tomografi ve ultrasonografi kullanılabilecek tanı yöntemleridir. Pasif EHA ve erken mobilizasyon yöntemleri HO'nun önlenmesi açısından önemlidir. Önleme ve tedavide kullanılacak temel ilaçlar non steroidal antiinflamatuar ilaçlar (NSAİİ) (özellikle indometazin) ve etidronat gibi bifosfonatlardır. NSAİİ'ler araşidonik asit metabolizmasını etkileyerek, prostaglandin üretimini ve böylece inflamasyonu azaltır, kemik metabolizmasını yavaşlatır. Etidronat ise kalsiyum fosfat presipitasyonunu ve hidroksiapatite transformasyonunu inhibe eder, apatit kristallerinin agregasyonunu geciktirir. Egzersiz, fizik tedavi modaliteleri, NSAİİ, bifosfonatlar, radyoterapi ve oluşan kemik dokunun cerrahi rezeksiyonu HO'daki temel tedavi seçenekleridir. Kemik morfojenik protein(BMP) tip1 reseptör inhibisyonu, BMP antagonisti(Noggin gibi), nükleer retinoik asit reseptor gama agonisti, serbest radikal temizleyicileri ve plateletten zengin plazma enjeksiyonları gibi yeni tedavi seçeneklerine ait araştırmalar sürmektedir.
ABSTRACT
Heterotopic ossification (HO) is a pathological process of mature, lamellar bone formation in non-osseous tissues. Causes of HO are mainly soft tissue trauma and central nervous system injury, also arthropathies, vasculopathies and inheritance. The initiating event- usually local soft tissue trauma, inflammation, or vasogenic edema- signaling from the injury site (bone morphogenetic analogs, receptors, and inhibitors), local immature cells with the ability to differentiate into osteoblasts and local enviroment leading to bone formation are necessary components. The varieties of HO are traumatic, non traumatic, hereditary, HO after burns, traumatic brain injury, spinal cord injury, etc. A painful, swollen and warm joint with decreased range of motion( ROM) is a candidate for HO. Complications are ankylosis of the joint, loss of function, pressure ulcers and peripheral nerve entrapment. Clinical findings, laboratuary tests, direct radiogram, triple phase bone scan, computed tomography and ultrasonography are helpful for diagnosis. Prophylaxis of HO, including passive ROM exercises and early mobilisation, is quite important. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) (especially indomethacin) and bisphosphonates(etidronate) are the main medical options for prevention and treatment of HO. NSAIDs inhibit arachidonic acid metabolism, prostaglandin(PG) production so reduces inflammation, and slowes bone metabolism. Etidronate is shown to inhibit calcium phosphate precipitation and transformation to hydroxyapatite and delay the aggregation of apatite crystals into large, calcified clusters. Treatment is consisted of exercise, physical therapy, medications, radiotherapy and surgery (surgical resection of the tissue). Bone morphogenic protein(BMP) type 1 receptor inhibition, BMP antagonist(like noggin), nuclear retinoic acid receptor-gamma agonist(RAR-gamma), free radical scavengers, platelet rich plasma injections are under investigation.