ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

ESKRİMDE DÜRTÜŞ ZAMANI İLE YARIŞMA SONUÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE CORRELATION BETWEEN THRUSTING TIME AND RESULTS OF COMPETITION IN FENCING
Makale Dili: TR - Medline No: 33156
ÖZET
Bu çalışmanın amacı eskrim'de dürtüş zamanı ile yarışma sonuçları arasındaki ilişkinin araştırılmasıydı. Çalışmaya epe dalında yarışan 18 erkek sporcu gönüllü olarak katıldı. Testler, sessiz ve sakin bir odada yapıldı. 40x40 ebatlarında yumuşak bir hedef duvara monte edildi. Hedef, sporcunun göz hizasından 150 cm uzağa ayarlandı. Hedefin sol tarafına uyarıcı ışık yerleştirildi. Silahın ucuna ise aletin kapatma düğmesi monte edildi. Silahın ucu hedeften 30 cm uzağa ayarlandı. Işığın yanması ile sporcunun hedefe dürtüş yapması istendi. Bu sürede geçen zaman milisaniye olarak ölçüldü. Her denek için üç tekrar yaptırıldı ve en iyi sonuç değerlendirmeye alındı. Yarışma dereceleri ve puanlar ile dürtüş zamanları arasında korelasyon analizi yapıldı. Dürtüş zamanı ile yarışma dereceleri ve puanları arasında anlamlı korelasyon gözlenmedi.
ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the relationship between thrusting time and results of competition in fencing. Eighteen male epee fencer volunteers were enrolled in the study. Tests were made in a quiet and silent room. A soft target measuring 40 cm by 40 cm was fixed to the wall. The target was located 150 cm distant from athlete's eye level. A pilot light was located left by the target. A switch was also attached to the tip of the weapon. The tip of the weapon was adjusted at 30 cm distance from target. The fencers were asked to perform thrusting when the light on. The time elapsed, was measured as msec. This test was repeated three times for each subject and the best score was accepted. Statistical analysis was performed between championship degree, score and thrusting time. Any correlation was not observed between championship degree, score and prod time.