ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


KÖRLÜK & GÖRME REHABILITASYONU

Lomber Vertebral Fraktürü Taklit Eden Limbus Vertebra
Limbus Vertebra Imitating Lumbar Vertebral Fracture
Received Date : 10 Feb 2015
Accepted Date : 29 May 2015
Makale Dili: TR
ÖZET
Limbus vertebra, nükleus pulposusun anterior intraosseöz herniasyonu sonucu oluşan, düzgün üçgen kemik fragmanının, vertebra korpusundan ayrışması şeklinde görüntüye sahip bir lezyondur. Kırk altı yaşında kadın hasta, bel ağrısı nedeniyle kliniğimize başvurdu. Ağrısının 1 hafta önce düşme sonucu geliştiğini, hareket etmekle şikâyetlerinin arttığını belirtti. Fizik muayenesinde lomber hareketler her yöne ağrılı ve minimal kısıtlı olarak bulundu. Paravertebral kas spazmı mevcuttu. Sinir germe testleri ve nörolojik muayenesi olağan olarak değerlendirildi. Hastanın lateral lomber röntgenogramında dördüncü lomber vertebranın anteriosuperior kenarında kemik fragmanı gözlendi.Travma öyküsü de bulunması bakımından vertebral fraktür açısından değerlendirilmek üzere istenen lomber bilgisayarlı tomografide lezyonun limbus vertebra ile uyumlu olduğu ve ek patolojinin olmadığı görüldü. Ağrının travmaya bağlı kas zedelenmesi sonucu geliştiği düşünülerek, ağrıya yönelik konservatif tedavi verildi. Hastanın 4 hafta sonraki kontrollerinde, ağrı yakınmasının belirgin düzeldiği izlendi. Limbus vertebra, çok nadir görülen bir patoloji olmamasına rağmen, fraktür ile karışabilmesi bakımından akılda tutulması gereken ve cerrahi tedavi gerektirmeyen bir durumdur.
ABSTRACT
Limbus vertebra is a lesion that is in the shape of the separation of the uniform triangular bone fragment from the vertebral corpus as a result of anterior intraosseous herniation of the nucleus pulposus. A 46-yearold female patient was admitted to the clinic with the complaints of low back pain. The patient reported that she had pain as a result of falling down one week earlier, and her complaints increased with movement. Upon physical examination, lumbar movements were painful in all directions and minimally limited. There was paravertebral muscle spasm. The nerve stretching tests and neurological examination were normal. A bone fragment was observed in the anterio-superior edge of the fourth lumbar vertebra in the lateral lumbar roentgenogram. As the patient had a history of trauma, a lumbar computerized tomography was performed to evaluate the patient in terms of vertebra fracture and it was observed that the lesion was consistent with limbus vertebra and there was no other pathology. The pain was thought to develop as a result of muscle injury due to trauma and conservative pain treatment was recommended. At the control after four weeks, it was observed that the complaint of pain significantly recovered. Although limbus vertebra is not a rarely observed pathology, it should be kept in mind as it could be confused with fracture and it is a situation that does not require surgical treatment