ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


BEL AĞRISI

PELOİDLER
PELOIDS
Makale Dili: TR - Medline No: 32803
ÖZET
Peloidler jeolojik veya jeobiyolojik olaylar sonucu oluşan organik veya inorganik maddelerdir. Banyo, lokal veya paket uygulamaları şeklinde tedavi amaçlı kullanırlar. Bu yazıda peloidoterapiden ziyade peloidlere ait özellikler anlatılmaktadır.
ABSTRACT
Peloids are substances containing organic or inorganic materials, developed from geologic or geobiologic events. They are used in the treatment as peloid baths, local applications,or packs. This article reviews the properties of peloids rather than peloidotherapy itself.