ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


2007 Yılı - 10. Cilt - 3. Sayı
Biofeedback

Diğer
Amputasyon

Kardiyopulmoner rehabilitasyon