ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


2018 Yılı - 21. Cilt - 3. Sayı
Orijinal Araştırma
  • Ekstremite Kaybı Olan Pediatrik Hastaların Klinik ve Demografik Özellikleri aGaziler Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, bDepartment of Physical Medicine and Rehabilitation, Health Sciences University Gülhane Faculty of Medicine, Ankara cKastamonu Physical Medicine and Rehabilitation Center, Kastamonu DOI: 10.31609/jpmrs.2018-59767 Sayfalar: 101 - 106 3811 kere görüntülendi.

  • İnmeli Hastalarda Hastalığa-Spesifik Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörler aClinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Samsun Physical Medicine and Rehabilitation Hospital, bDepartment of Physical Medicine and Rehabilitation, Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine, Samsun cClinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Medical Park Bahçelievler Hospital, İstanbul DOI: 10.31609/jpmrs.2018-60048 Sayfalar: 107 - 114 2184 kere görüntülendi.
Derlemeler
  • Fekal İnkontinans Tanı ve Tedavisi aFiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara DOI: 10.31609/jpmrs.2018-60256 Sayfalar: 133 - 137 1634 kere görüntülendi.

Olgu Sunumları


  • Melorheostozis: Nadir Bir Hastalık Clinics of aPhysical Medicine and Rehabilitation, bRheumatology, Health Sciences University Antalya Training and Research Hospital, Antalya DOI: 10.31609/jpmrs.2017-54934 Sayfalar: 147 - 149 3139 kere görüntülendi.

  • Çocukta Tetik Parmak aFiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kırşehir DOI: 10.31609/jpmrs.2017-55952 Sayfalar: 150 - 152 2626 kere görüntülendi.