ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


Benzer Makaleler  • Serebrovasküler Hastalık Öyküsü Olan Bir Olgu: Tekrarlayan İnme mi Psödonörolojik Bir Tablo mu? aAnkara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD, Ankara, TÜRKİYE bAnkara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji ABD, Ankara, TÜRKİYE cAnkara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Ankara, TÜRKİYE DOI: 10.31609/jpmrs.2021-84678 Sayfalar: 127 - 132 830 kere görüntülendi.  • İlk ve Tekrarlayan İnmeli Hastalarda Bilişsel Bozuklukların Prediktörleri aDepartment of Physical Medicine and Rehabilitation, University of Health Sciences Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Health Application and Research Center, Ankara, Türkiye bDepartment of Physical Medicine and Rehabilitation, University of Health Sciences Gaziler Physical and Rehabilitaion Medicine Training and Research Hospital, Ankara, Türkiye cClinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Lösev-Lösante Child and Adult Hospital with Leukemia, Ankara, Türkiye DOI: 10.31609/jpmrs.2022-88639 Sayfalar: 315 - 323 736 kere görüntülendi.

  • Meme Kanseri Cerrahisi Geçiren Hastalarda Lenfödem Farkındalığı aDepartment of Physical Medicine and Rehabilitation, Kahramanmaraş Sütçü İmam University Faculty of Medicine, Kahramanmaraş, Türkiye bDepartment of Clinic Oncology, Kahramanmaraş Sütçü İmam University Faculty of Medicine, Kahramanmaraş, Türkiye DOI: 10.31609/jpmrs.2020-80952 Sayfalar: 273 - 278 828 kere görüntülendi.

  • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hekimlerine Yönelik Tıbbi Uygulama Hatası İddiaları aDepartment of Forensic Medicine, Bolu Abant İzzet Baysal University Faculty of Medicine, Bolu, Türkiye bDepartment of Forensic Medicine, Uşak University Faculty of Medicine, Uşak, Türkiye cDepartment of Forensic Medicine, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Türkiye DOI: 10.31609/jpmrs.2022-88094 Sayfalar: 293 - 298 753 kere görüntülendi.